• Sensing Earth

SENSING – VOELEN

Weer in contact komen met je gevoel door al je zintuigen te gebruiken…

Het geheim van jezelf zijn zit in je lichaam, in het voelen en daar kan het plantenrijk je in begeleiden.